Välkommen till Ålands sjöfartsmuseums digitala arkiv

I vårt digitala arkiv kan du hitta mönstringsrullor, sjömansregister och skeppsjournaler. Handlingarna från vårt arkiv har fotograferats eller skannats och kan läsas som originaltext. Digitaliseringen av utvalda delar ur arkivet är ett pågående projekt och nytt material publiceras kontinuerligt. I detta skede av digitaliseringsprojektet publiceras material från Mariehamns och Vårdö sjömanshus. Sökningen fungerar bäst på dator. På vissa mobila enheter kan sökningen fungera dåligt. Välj Kategori och sökord, du kan välja de föreslagna journalerna eller söka på enskilda ord.
Allt
Sök Här...
icon
cover-img
Digitala samlingar
I våra digitala samlingar finns bland annat mönstringsrullor, sjömansregister och skeppsjournaler från andra hälften av 1800-talet till mitten av 1900-talet.
Mönstringsrullor
Se allt
logo
journal-cover
1941
1941 Mönstringsrulla Del 2
Mönstringsrulla för år 1941 Del 2
journal-cover
1941
1941 Mönstringsrulla Del 1
Mönstringsrulla för år 1941 Del 1
journal-cover
1940
1940 Mönstringsrulla Del 3
Mönstringsrulla för år 1940 Del 3
journal-cover
1940
1940 Mönstringsrulla Del 2
Mönstringsrulla för år 1940 del 2
Se allt
logo
Avmönstringsrullor
Se allt
logo
journal-cover
1924-1925
1924-1925 Vårdö Sjömanshus avmönstringsrulla
Avmönstringsrulla för Vårdö Sjömanshus 1924-1925
journal-cover
1918-1924
1918-1924 Vårdö Sjömanshus avmönstringsrulla
Avmönstringsrulla för Vårdö Sjömanshus 1918-1924
journal-cover
1911-1917
1911-1917 Vårdö Sjömanshus avmönstringsrulla
Avmönstringsrulla för Vårdö Sjömanshus 1904-1917 - Del 2 1911-1917
journal-cover
1904-1910
1904-1910 Vårdö Sjömanshus avmönstringsrullor
Avmönstringsrulla för Vårdö Sjömanshus 1904-1917 - Del 1 1904-1910
Se allt
logo
Sjömansregister
Se allt
logo
journal-cover
Mariehamns Sjömanshus Namnregister "Pensionsböcker"
Namnregister över Pensionsböcker i Mariehamns Sjömanshus
journal-cover
1926-1963
1926-1963 Mariehamns Sjömanshus Matrikel "Pensionsbok" Nr 2
Matrikel "Pensionsbok" för Mariehamns Sjömanshus Nr 2 1926-1963
journal-cover
1910-1962
1889-1962 Mariehamns Sjömanshus Matrikel "Pensionsbok" Nr 1 - Del 2 1910-1962
Matrikel "Pensionsbok" för Mariehamns Sjömanshus Nr 1 - Del 2 1910-1962
journal-cover
1889-1939
1889-1962 Mariehamns Sjömanshus Matrikel "Pensionsbok" Nr 1 - Part 1 1889-1939
Matrikel "Pensionsbok" för Mariehamns Sjömanshus Nr 1 - Del 1 1889-1939
Se allt
logo
Skeppsjournaler
Se allt
logo
journal-cover
1930
Mozart 1930-1931 Ship's log
Skeppsjournal för Mozart 1930-1931
journal-cover
1924-1925
Mozart 1924-1925 Skeppsjournal
Skeppsjournal för Mozart 1924-1925
journal-cover
1927-1928
Mozart 1927-1928 Skeppsjournal
Skeppsjournal för Mozart 1927-1928
journal-cover
1924-1925
Woodburn 1924-1925 Skeppsjournal
Skeppsjournal för Woodburn 1924-1925
Se allt
logo
Fartygsförteckningar
Se allt
logo
journal-cover
1877-1908
1877-1908 Fartyg i Vårdö Sjömanshus
Förteckning över fartyg vars huvudredare är bosatta inom Vårdö Sjömanshus område
journal-cover
1910-1922
1910-1922 Fartygstonnagebok Mariehamns Sjömanshus
Fartygstonnagebok för Mariehamns Sjömanshus 1910-1922
journal-cover
1886-1909
1886-1909 Fartygstonnagebok Mariehamns Sjömanshus
Fartygstonnagebok för Mariehamns Sjömanshus 1886-1909
journal-cover
1915-1925
1915-1925 Fartyg i Mariehamns Sjömanshus
Förteckning över fartyg vars huvudredare är bosatta inom Mariehamns Sjömanshus område
Se allt
logo
Sjömansrulla
Se allt
logo
journal-cover
1931
Ponape 1931 Sjömansrulla
Sjömansrulla för fyrmastbarken Ponape 1931
journal-cover
1929
Ponape 1929 Sjömansrulla
Sjömansrulla för fyrmastbarken Ponape 1929
journal-cover
1925
Ponape 1925 Sjömansrulla
Sjömansrulla för fyrmastbarken Ponape
journal-cover
1935
Pommern 1935 Sjömansrulla
Sjömansrulla för fyrmastbarken Pommern 1935
Se allt
logo